نماینده رسمی و انحصاری

نمایندگی رسمی و انحصاری شرکت UKB آلمان
جزء بزرگترین ومعتبرترین برندهای تولید کننده
قالب ها و ادوات خمکاری پرس برک و تیغه های قیچی در دنیا

...


نمایندگی رسمی و انحصاری شرکت
DMW Maschinen und Werkzeugbau GmbH
آلمان، سازنده قالب های پانچ CNC

...

نمایندگی رسمی شرکت
Gimtas آلمان

...